Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/901 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3621 ze dne 29.8.2022

9/901 15. 9. 2022
1. rozhodlo

změnit výši profinancování a kofinancování u projektu „Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava – tělocvična“ v příloze č. 1 materiálu č. 7/8, ke kterému přijalo zastupitelstvo kraje dne 12.12.2019 bod 3) usnesení č. 14/1687, z „15.000.000 Kč“ na „20.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

9/901 15. 9. 2022
2. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 5/410 ze dne 16.9.2021 výši profinancování a kofinancování projektu „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“ ze „130.000.000 Kč“ na „156.000.000“ dle předloženého materiálu

9/901 15. 9. 2022
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“ financovatelného z Národní sportovní agentury před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

9/901 15. 9. 2022
4. rozhodlo

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“ v předpokládané výši 60.000.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.