Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/903 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3609 ze dne 29. 8. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

č. 7/651 ze dne 16. 3. 2022

9/903 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

žádost města Kopřivnice, IČO 00298077, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 1.500.000 Kč na projekt „Rozvoj zázemí Větřkovické přehrady - plovoucí molo“

9/903 15. 9. 2022
2. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Kopřivnice, IČO 00298077, ve výši 1.500.000 Kč na projekt „Rozvoj zázemí Větřkovické přehrady - plovoucí molo“, s časovou použitelností od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023, a uzavřít s městem Kopřivnice smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

9/903 15. 9. 2022
3. bere na vědomí

žádost statutárního města Karviná, IČO 00297534, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 1.500.000 Kč na projekt „Karvinské moře - plovoucí molo“

9/903 15. 9. 2022
4. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Karviná, IČO 00297534, ve výši 1.500.000 Kč na projekt „Karvinské moře - plovoucí molo“, s časovou použitelností od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2023, a uzavřít se statutárním městem Karviná smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

9/903 15. 9. 2022
5. bere na vědomí

žádost Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 1.500.000 Kč na projekt „Plovoucí molo na Slezské Hartě“

9/903 15. 9. 2022
6. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, ve výši 1.500.000 Kč na projekt „Plovoucí molo na Slezské Hartě“, s časovou použitelností od 1. 10. 2022 do 30. 6. 2023 a uzavřít s Mikroregionem Slezská Harta smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

9/903 15. 9. 2022
7. bere na vědomí

žádost Oddílu lyžování Budišov nad Budišovkou, z.s., IČO 26614782, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 216.700 Kč na projekt „ÚPRAVA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V ZIMNÍCH SEZÓNÁCH 2022/2023, 2023/2024 A 2024/2025“

9/903 15. 9. 2022
8. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Oddílu lyžování Budišov nad Budišovkou, z.s., IČO 26614782, ve výši 216.700 Kč na projekt „ÚPRAVA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V ZIMNÍCH SEZÓNÁCH 2022/2023, 2023/2024 A 2024/2025“, s časovou použitelností od 15. 8. 2022 do 1. 5. 2025 a uzavřít s tímto spolkem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

9/903 15. 9. 2022
9. rozhodlo

dofinancovat realizaci projektu „ÚPRAVA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V ZIMNÍCH SEZÓNÁCH 2022/2023, 2023/2024 A 2024/2025“ Oddílu lyžování Budišov nad Budišovkou, z.s., IČO 26614782, z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 72.233 Kč, z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 72.233 Kč a z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 36.117 Kč

9/903 15. 9. 2022
10. bere na vědomí

žádost Osoblažské úzkorozchodné dráhy o.p.s., IČO 02558521, o poskytnutí investiční dotace na projekt „Úzkokolejka - turistický cíl/Wąskotorowka - cel turystyczny - dokončení historických čekáren“ ve výši 1.300.000 Kč dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

9/903 15. 9. 2022
11. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Osoblažské úzkorozchodné dráze o.p.s., IČO 02558521, na projekt „Úzkokolejka - turistický cíl/Wąskotorowka - cel turystyczny - dokončení historických čekáren“ ve výši 1.300.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

9/903 15. 9. 2022
12. bere na vědomí

žádost Slezských zemských drah, o.p.s., IČO 26819856, o navýšení individuální dotace na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v letech 2022 – 2024“ o 200.000 Kč

9/903 15. 9. 2022
13. rozhodlo

změnit v bodě 9. usnesení zastupitelstva kraje č. 7/651 ze dne 16. 3. 2022 výši dotace subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, na realizaci projektu „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v letech 2022 - 2024“ z ve výši „2.100.000 Kč“ na „2.300.000 Kč“ a uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01048/2022/RRC, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.