Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/907 ze dne 15. 9. 2022

 Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3644 ze dne 29. 8. 2022

9/907 15. 9. 2022
1. rozhodlo

a)    směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1544/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 848, Staré Město, víceúčelová stavba,

pozemek parc. č. 1544/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1544/6 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1544/9 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1546/2 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše k. ú. Třinec, obec Třinec,

a movité věci ve vlastnictví kraje specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu,

za nemovité věci ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO 69797111, a dále za nemovité věci ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561, specifikované v příloze č. 3 předloženého materiálu,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

bez finančního vyrovnání

b)   předat pozemek parc. č. 1135/3 ostatní plocha, k. ú. a obec Frýdlant nad Ostravicí, do hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek, Frýdek-Místek, IČO 00844691, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí,

c)    předat pozemek parc. č. 1308/38 ostatní plocha, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, do hospodaření organizace Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Cihelní 410, Frýdek, Frýdek-Místek, IČO 00846881, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí,

d)   předat pozemky parc. č. 3213/4 ostatní plocha a parc. č. 3213/5 ostatní plocha, k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, do hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Předměstí, Opava, IČO 72547651, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.