Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/909 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3643 ze dne 29. 8. 2022

9/909 15. 9. 2022
1. rozhodlo

a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, IČO 00601292, a to:

část pozemku parc. č. 2632 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3766-22/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 12. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2632/2 ostatní plocha o výměře 266 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

do vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, IČO 00296139, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky, že kraj a obdarovaný uzavřou darovací smlouvu, kde obdarovaný daruje kraji nemovitý majetek specifikovaný v bodech 4. a 5. tohoto usnesení

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, IČO 00601292, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí

c)    uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací dle bodu 1. písm. a) tohoto usnesení

9/909 15. 9. 2022
2. rozhodlo

a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, IČO 00844641, a to:

pozemek parc. č. 1176 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, technická vybavenost,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci (tj. zejména včetně veškerého zařízení a technologie ČOV),

v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

do vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, IČO 00296139, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky, že kraj a obdarovaný uzavřou darovací smlouvu, kde obdarovaný daruje kraji nemovitý majetek specifikovaný v bodech 4. a 5. tohoto usnesení

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, IČO 00844641, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí

c)    uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

9/909 15. 9. 2022
3. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 3178/1 zahrada,

pozemek parc. č. 3179/1 ostatní plocha,

v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

pozemek parc. č. 2/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 4/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 4/6 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1472/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2443 ostatní plocha,

v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov,

pozemek parc. č. 894 ostatní plocha,

v k. ú. Krásné Loučky, obec Krnov,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, IČO 00296139, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky, že kraj a obdarovaný uzavřou darovací smlouvu, kde obdarovaný daruje kraji nemovitý majetek specifikovaný v bodech 4. a 5. tohoto usnesení,

a to vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje

b)   uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací dle bodu 3. písm. a) tohoto usnesení

9/909 15. 9. 2022
4. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1150 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 3182/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3192/1 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 3192/3 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2108-21/2022 potvrzeného katastrálním úřadem 12. 5. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3192/6 ostatní plocha o výměře 467 m2,

část pozemku parc. č. 3193 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2108-21/2022 potvrzeného katastrálním úřadem 12. 5. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3193/1 ostatní plocha o výměře 1611 m2,

pozemek parc. č. 3195 ostatní plocha,

v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, IČO 00296139, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky, že kraj a obdarovaný uzavřou darovací smlouvu, kde kraj daruje dárci nemovitý majetek specifikovaný v bodech 1. až 3. tohoto usnesení

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, IČO 00601292, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí vkladem práv do katastru nemovitostí

a)    uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

9/909 15. 9. 2022
5. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1866/9 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1866/13 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1866/15 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1866/16 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1867/5 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1867/6 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1867/7 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1888/4 zastavěná plocha a nádvoří,

v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, IČO 00296139, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky, že kraj a obdarovaný uzavřou darovací smlouvu, kde kraj daruje dárci nemovitý majetek specifikovaný v bodech 1. až 3. tohoto usnesení

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, IČO 00844641, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

c)    uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací dle bodu 5. písm. a) tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.