Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/915 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3648 ze dne 29.8.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

č. 8/794 ze dne 16.6.2022

9/915 15. 9. 2022
1. schvaluje

změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2022 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/915 15. 9. 2022
2. schvaluje

přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny, a. s. v letech 2021–2024 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.