Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/921 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3657 ze dne 29. 8. 2022

9/921 15. 9. 2022
1. zřizuje

příspěvkovou organizaci kraje Domov pod Bílou horou, příspěvková organizace, IČO 17331633, se sídlem Záhumenní 562/16, 742 21 Kopřivnice, s účinností od 1. 1. 2023

9/921 15. 9. 2022
2. vydává

zřizovací listinu příspěvkové organizace Domov pod Bílou horou, příspěvková organizace, IČO 17331633, se sídlem Záhumenní 562/16, 742 21 Kopřivnice, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.