Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/922 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3651 ze dne 29. 8. 2022

9/922 15. 9. 2022
1. rozhodlo

a)    částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 95 % ze stanoveného odvodu 107.931 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Spolu pro rodinu, z.s., IČO 26642638, na sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, reg. č. 5716379, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01174/2020/SOC a Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. 01174/2020/SOC/1, tj. prominutí ve výši 102.534 Kč

b)   částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 90 % ze stanoveného odvodu 320.550 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s., IČO 27778584, na sociální službu centrum denních služeb, reg. č. 7787458, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01193/2021/SOC, tj. prominutí ve výši 288.495 Kč

c)    částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 80 % stanoveného odvodu 1.000.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Vila Vančurova o. p. s, IČO 02250152, na projekt „Výstavba nových kapacit domova pro seniory a domova se zvláštním režimem – Vila Vančurova v Opavě“ dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02245/2020/SOC a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. 02245/2020/SOC/1, tj. prominutí ve výši 800.000 Kč

9/922 15. 9. 2022
2. rozhodlo

a)    prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Spolu pro rodinu, z.s., IČO 26642638, na sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, reg. č. 5716379, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01174/2020/SOC a Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. 01174/2020/SOC/1

b)   prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s., IČO 27778584, na sociální službu centrum denních služeb, reg. č. 7787458, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01193/2021/SOC

c)    prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Vila Vančurova o. p. s, IČO 02250152, na projekt „Výstavba nových kapacit domova pro seniory a domova se zvláštním režimem – Vila Vančurova v Opavě“ dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02245/2020/SOC a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. 02245/2020/SOC/1

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.