Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/923 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3658 ze dne 29. 8. 2022

9/923 15. 9. 2022
1. rozhodlo

schválit způsob výpočtu návrhu dotace pro roky 2022 - 2024 v rámci podmínek dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence 2022+“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/923 15. 9. 2022
2. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na roky 2022 - 2024 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence 2022+“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, a to za podmínky obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.1/003/0000001

b)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2025, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro roky 2022 - 2024 v rámci dotačního „Podpora služeb sociální prevence 2022+“ žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, a to za podmínky obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.1/003/0000001

9/923 15. 9. 2022
3. rozhodlo

pověřit radu kraje schvalováním změn maximální výše oprávněných provozních nákladů, změn indikátorů a změn nákladových limitů jednotlivých sociálních služeb nad rámec stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence na roky 2022+“ a následným uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na roky 2022 – 2024

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.