Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/928 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

51/3662 z 29. 8. 2022

9/928 15. 9. 2022
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci a finanční podpoře se subjekty Statutární město Ostrava, IČO: 00845451; ČSAD Ostrava, a.s., IČO: 45192057 a Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s., IČO: 06560750, dle předloženého materiálu

9/928 15. 9. 2022
2. rozhodlo

vypustit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1879 ze dne 5. 3. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 4/357 ze dne 17. 6. 2021, text „a to na období let 2022–2025“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.