Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/936 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 45/3212 ze dne 30. 5. 2022

č. 50/3526 ze dne 8. 8. 2022

9/936 15. 9. 2022
1. schvaluje

Plán dílčího povodí Horní Odry pro území Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

9/936 15. 9. 2022
2. schvaluje

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu pro území Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.