Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/938 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 13/835 ze dne 29.3.2021

č. 51/3678 ze dne 29.8.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/467 ze dne 16. 9. 2021

9/938 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

žádost subjektu ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu, z.s. ze dne 19. 8. 2022 o změnu termínu realizace projektu „Informační portál přírody Jeseníků“ podpořeného v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2021/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/938 15. 9. 2022
2. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2021-2022 a uzavřít se spolkem ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu, z.s., IČO 26582741, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04812 /2021/ŽPZ, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.