Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/94 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/258 ze dne 15.6.2017

k usnesení rady kraje

č. 3/166 ze dne 30.11.2020

2/94 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

žádost Slezské univerzity v Opavě, IČO 47813059, ze dne 18. 11. 2020 o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2/94 17. 12. 2020
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Slezské univerzitě v Opavě, IČO 47813059, na financování projektu „Poskytování servisní činnosti pro řádnou funkci webové aplikace“ ve výši max. 120 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2/94 17. 12. 2020
3. rozhodlo

dofinancovat projekt „Poskytování servisní činnosti pro řádnou funkci webové aplikace“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 30 tis. Kč a na rok 2023 ve výši 30 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.