Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/940 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3676 ze dne 29. 8. 2022

9/940 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity ze dne 20. 7. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/940 15. 9. 2022
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na projekt „63. ročník konference České algologické společnosti“ ve výši 30.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 8. 2022 do dne 30. 9. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.