Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/942 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4497 ze dne 27.11.2018

č. 10/645 ze dne 22.2.2021

č. 51/3879 ze dne 29.8.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1053 ze dne 13.12.2018

č. 3/257 ze dne 17.3.2021

9/942 15. 9. 2022
1. rozhodlo

v návaznosti na § 172 odst. 5 správního řádu o námitkách uplatněných proti návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

9/942 15. 9. 2022
2. vydává

v souladu s § 41 stavebního zákona Aktualizaci č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.