Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/949 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/4008 ze dne 7. 11. 2022

č. 57/4217 ze dne 28. 11. 2022

10/949 15. 12. 2022
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1 pana Ing. Vítězslava Matušku, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.2 paní Mgr. Annu Valkovou, místo pobytu ********** navrženou Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

10/949 15. 12. 2022
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

2.1 pana doc. Ing. Mgr. Radomíra Ščurka, Ph.D., místo pobytu **********, navrženého panem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

2.2 pana Ing. Jiřího Kozelského, místo pobytu **********, navrženého paní Mgr. Kateřinou Šebestovou (ANO 2011), členkou zastupitelstva kraje

2.3 paní Mgr. Bc. et Mgr. Bc. Pavlínu Garbulinski, místo pobytu**********

2.4 paní Dottore Magistrale Janu Hanákovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. et Ing. Davidem Dudzikem (bez politické příslušnosti), členem zastupitelstva kraje

2.5 pana Milana Gajdu, místo pobytu **********, navrženého paní Irenou Bláhovou (bez politické příslušnosti), členkou zastupitelstva kraje

2.6 pana Dušana Staňka, místo pobytu**********

2.7 paní Bc. Gabrielu Langrovou, místo pobytu**********2.8 paní Mgr. Danuši Michálkovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

2.9 paní Ilonu Hrčkovou, místo pobytu**********

2.10 paní Bc. Kateřinu Gemrotovou, místo pobytu**********

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.