Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/953 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4038 ze dne 28.11.2022

10/953 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost Vodní záchranné služby ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, na prodloužení doby realizace projektu výstavby základny na vodním díle Slezská Harta, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/953 15. 12. 2022
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace Vodní záchranné služby ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, IČO 70645493, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/279 ze dne 17. 6. 2021, bod 2) z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023“, dle předloženého materiálu

10/953 15. 12. 2022
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 03129/2021/KH, uzavřené dne 12. 7. 2021 s Vodní záchrannou službou ČČK Slezská Harta, pobočný spolek, IČO 70645493, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.