Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/954 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4040 ze dne 28.11.2022

10/954 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost obce Háj ve Slezsku na prodloužení doby realizace projektu pořízení dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/954 15. 12. 2022
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace obci Háj ve Slezsku, IČO 00300021, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2023“, dle předloženého materiálu

10/954 15. 12. 2022
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02671/2022/KH, uzavřené dne 11. 8. 2022 s obcí Háj ve Slezsku, IČO 00300021, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.