Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/955 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4041 ze dne 28.11.2022

10/955 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost obce Metylovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/955 15. 12. 2022
2. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Metylovice, IČO 00535991, ve výši 2.250 tis. Kč na rekonstrukci hasičské zbrojnice, s časovou použitelností od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023, dle předloženého materiálu

10/955 15. 12. 2022
3. rozhodlo

uzavřít s obcí Metylovice, IČO 00535991, smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.