koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/957 ze dne 13. 9. 2018

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 45/3935 ze dne 28. 8. 2018

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 3/125 ze dne 16. 3. 2017

  č. 16/1426 ze dne 22. 12. 2010

  č. 25/2512 ze dne 5. 9. 2012

  9/957                         13. 9. 2018
  1. vydává

  opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

  9/957                         13. 9. 2018
  2. rozhodlo

  o námitkách podaných k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje podle předkládaného návrhu

  9/957                         13. 9. 2018
  3. bere na vědomí

  vypořádání připomínek podaných k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje podle předkládaného návrhu

  9/957                         13. 9. 2018
  4. ukládá

  odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu zpracovat obsah Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje zkráceným postupem podle § 42a stavebního zákona

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.