Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/959 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/3950 ze dne 7.11.2022

10/959 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

informaci o nákupu

a)    3 ks Termokamer Dräger UCF9000, včetně příslušenství,

b)   2 ks systémů souřadnicových zapisovačů HP Designjet Z6dr 44“ PostScript Printer s V-řezačkou, vč. sady inkoustových kazet

pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

10/959 15. 12. 2022
2. rozhodlo

darovat

a)    3ks Termokamer Dräger UCF9000, včetně příslušenství

b)   2 ks systémů souřadnicových zapisovačů HP Designjet Z6dr 44“ PostScript Printer s V-řezačkou, vč. sady inkoustových kazet

pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

10/959 15. 12. 2022
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.