koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/96 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/179 ze dne 30. 11. 2020

   

  2/96                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  darovat nemovitou věc, a to:

  pozemek parc. č. 203/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1317, část obce Podlesí, jiná stavba,

  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

  vše v k. ú. Bludovice, obec Havířov,

  do vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město, Havířov, IČO 00297488, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

  předmětná nemovitá věc bude darována za podmínky jejího nabytí do vlastnictví kraje

   

  2/96                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

  pozemek parc. č. 2310/10 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1896, část obce Moravská Ostrava, bytový dům,

  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

  vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

  z vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

  b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČO 71197044, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.