Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/961 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/3952 ze dne 7.11.2022

10/961 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace na zabezpečení projektu „Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/961 15. 12. 2022
2. rozhodlo

změnit text v usnesení zastupitelstva kraje č. 7/590 bod 2. písmeno c) z „dofinancování pořízení šesti cisternových automobilových stříkaček“ na „dofinancování pořízení cisternových automobilových stříkaček “, dle předloženého materiálu

10/961 15. 12. 2022
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00928/2021/KH, uzavřené dne 7. 4. 2022 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění účelové určení dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.