Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/965 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4054 ze dne 28.11.2022

10/965 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost subjektu Libor Václavík - LIBROS, IČO 12697281, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „E-TECH CENTRUM LIBROS“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/965 15. 12. 2022
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Libor Václavík - LIBROS, IČO 12697281, na realizaci projektu „E-TECH CENTRUM LIBROS“ v maximální výši 1.073.000 Kč s časovou použitelností od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.