Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/968 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 57/4052 ze dne 28. 11. 2022

10/968 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, o profinancování a kofinancování projektu Centrum veřejných energetiků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/968 15. 12. 2022
2. souhlasí

s předložením projektu „Centrum veřejných energetiků“ organizací Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, do Operačního programu Spravedlivá transformace

10/968 15. 12. 2022
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Centrum veřejných energetiků“ předkládaný do Operačního programu Spravedlivá transformace, v letech 2022 – 2027, ve výši 200.000 tis. Kč

10/968 15. 12. 2022
4. rozhodlo

poskytnout „návratnou finanční výpomoc“ organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, v maximální výši 170.000 tis. Kč, na období 2023 - 2027 k zajištění profinancování projektu „Centrum veřejných energetiků“ spolufinancovaného Moravskoslezským krajem, realizovaného v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace se splatností ihned po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2028, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

10/968 15. 12. 2022
5. rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Centrum veřejných energetiků“ předkládaného do Operačního programu Spravedlivá transformace jeho udržitelnost po dobu pěti let a zajistit financování provozních výdajů v maximální výši 75.000 tis. Kč

10/968 15. 12. 2022
6. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Centrum veřejných energetiků“ v předpokládané výši 39.333 tis. Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.