Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/969 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4060 ze dne 28.11.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

č. 8/728 ze dne 16.6.2022

10/969 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 dle přílohy č. 2 – 4 předloženého materiálu

10/969 15. 12. 2022
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 – 7 předloženého materiálu

10/969 15. 12. 2022
3. bere na vědomí

žádost pana **********, o prodloužení doby realizace projektu „Zachování dekorativní stěny SGRAFITO, ul. Máchova, Nový Jičín“, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

10/969 15. 12. 2022
4. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 02640/2022/KPP ze dne 1. 8. 2022 s panem ********** dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.