Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/971 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4058 ze dne 28. 11. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/889 ze dne 15.9.2022

č. 9/856 ze dne 15.9.2022

10/971 15. 12. 2022
1. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 5.913.000 Kč z rozpočtu kraje v roce 2023 organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630 pro zajištění předfinancování projektu „Remeslá a priemysel v múzeu“, realizovaného v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, prioritní osy 2 – Kvalitné životné prostredie, s jednorázovou splatností po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2024

10/971 15. 12. 2022
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Galerie výtvarného umění v Ostravě“, v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Digitalizace kulturního a kreativního sektoru, v letech 2023 – 2024, ve výši 6.050.000 Kč

10/971 15. 12. 2022
3. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 5.000.000 Kč z rozpočtu kraje v letech  2023 - 2024 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231 pro zajištění předfinancování projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Galerie výtvarného umění v Ostravě“, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Digitalizace kulturního a kreativního sektoru, s jednorázovou splatností po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2024

10/971 15. 12. 2022
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Muzeum v Bruntále“, v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Digitalizace kulturního a kreativního sektoru, v letech 2023 – 2024, ve výši 6.050.000 Kč

10/971 15. 12. 2022
5. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 5.000.000 Kč z rozpočtu kraje v letech  2023 - 2024 organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354 pro zajištění předfinancování projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Muzeum v Bruntále“, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Digitalizace kulturního a kreativního sektoru, s jednorázovou splatností po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2024

10/971 15. 12. 2022
6. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Muzeum Novojičínska“, v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Digitalizace kulturního a kreativního sektoru, v letech 2023 – 2024, ve výši 6.050.000 Kč

10/971 15. 12. 2022
7. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 5.000.000 Kč z rozpočtu kraje v letech  2023 - 2024 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296 pro zajištění předfinancování projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Muzeum Novojičínska“, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Digitalizace kulturního a kreativního sektoru, s jednorázovou splatností po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2024

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.