Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/975 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 57/4064 ze dne 28.11.2022

10/975 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. o poskytnutí dotace na pořízení technických prostředků sloužících ke zvýšení úrovně bezpečnosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/975 15. 12. 2022
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících ke zvýšení úrovně bezpečnosti“, v maximální výši 15 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 8.760.000 Kč, s časovou použitelností od 01.01.2023 do 31.12.2023, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.