Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/976 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 57/4065 ze dne 28.11.2022

10/976 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/976 15. 12. 2022
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, ve výši 58.000.000 Kč, na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 01.01.2023 do dne 31.12.2023 a uhrazených do dne 20.01.2024 včetně, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.