Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/977 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4070 ze dne 28. 11. 2022

10/977 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

informaci o záměru úpravy křižovatky dle záměru Návrh kruhového objezdu u městského úřadu ve Vratimově na křižovatce ulic Frýdecká, Datyňská, Výletní

10/977 15. 12. 2022
2. rozhodlo

uzavřít s městem Vratimov, IČ 00297372 Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnic II/477, II/478 a ulice Výletní ve Vratimově mezi Moravskoslezským krajem a městem Vratimov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.