Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/978 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4071 ze dne 28. 11. 2022

10/978 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

informaci o realizaci stavby splaškové kanalizace v tělese silnice III/45810 v Krnově

10/978 15. 12. 2022
2. rozhodlo

uzavřít s městem Krnov, IČ 00296139 memorandum o spolupráci v souvislosti s realizací stavby „Odvedení splaškových vod z lokality Krnov - Ježník“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/978 15. 12. 2022
3. rozhodlo

o budoucím uspořádání sítě pozemních komunikací dle předloženého materiálu

10/978 15. 12. 2022
4. rozhodlo

o závazku v roce 2024 v celkové výši 28 mil. Kč na spolufinancování opravy komunikace po stavbě splaškové kanalizace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.