koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/98 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/198 ze dne 30. 11. 2020

  2/98                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  a)    částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 90 % ze stanoveného odvodu 1.207.500 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, na sociální službu Domov pro seniory, reg. č. 6273668, tj. prominutí ve výši 1.086.750 Kč

  b)   částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 70 % ze stanoveného odvodu 99.366 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00847020, na sociální službu Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, reg. č. 9274408, tj. prominutí ve výši 69.556 Kč

  2/98                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  a)    prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
  u dotace poskytnuté příjemci Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, na sociální službu Domov pro seniory, reg. č. 6273668 (č. smlouvy 04775/2018/SOC)

  b)   prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Středisko sociálních služeb města Frýdlant
  nad Ostravicí, IČO 00847020, na sociální službu Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, reg. č. 9274408 (č. smlouvy 01177/2019/SOC)

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.