Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/984 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 29/1943 ze dne 15.11.2021

č. 43/2906 ze dne 25.4.2022

č. 34/2356 ze dne 24. 1. 2022

č. 57/4085 ze dne 28.11.2022

10/984 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

informaci o postupu zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou od prosince roku 2023, dle předloženého materiálu

10/984 15. 12. 2022
2. rozhodlo

a)    o závazku k zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou v rámci provozního soboru Ostravsko na území Moravskoslezského kraje s přesahem do Olomouckého, Zlínského, Žilinského kraje (SK) a Slezského vojvodství (PL) od 12/2023 do 12/2033 v max. výši 17.905.707.000 Kč,

b)   o závazku k zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na vybraných traťových linkách a úsecích v Moravskoslezském kraji, od prosince 2019 do prosince 2025 – ke sml. ev. č. 00607/2019/DSH v období od 12/2023 do 12/2025 v max. výši 257.716.318 Kč,

c)    ukončit od 12/2023 zbylé nevyčerpané závazky kraje schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 8/834 ze dne 14.6.2018, č. 12/1022 ze dne 11.12.2014, č. 13/1128 ze dne 5.3.2015, č. 11/1225 ze dne 13.3.2019 a č. 17/2043 ze dne 3.9.2020,

to vše za podmínky uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou – provozní soubor Ostravsko a Dodatku ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou ev. č. 00607/2019/DSH, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.