Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/988 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/4262 ze dne 12. 12. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/184 ze dne 17. 3. 2021

10/988 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost společnosti Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o., IČO 25868951 o uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/988 15. 12. 2022
2. pověřuje

organizaci Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o., IČO 25868951, poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

10/988 15. 12. 2022
3. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o., IČO 25868951, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.