Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/99 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/190 ze dne 30. 11. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1790 ze dne 5.3.2020

č. 15/1785 ze dne 5.3.2020

č. 16/1993 ze dne 4.6.2020

2/99 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

žádost subjektu Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Oprava pisoárů, koupelen a podlahových krytin v Azylovém domě pro muže“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2/99 17. 12. 2020
2. rozhodlo

povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019, příjemci dotace Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, dle předloženého materiálu

2/99 17. 12. 2020
3. rozhodlo

uzavřít se subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02826/2020/SOC, jehož předmětem je změna podmínek realizace projektu „Oprava pisoárů, koupelen a podlahových krytin v Azylovém domě pro muže“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2/99 17. 12. 2020
4. bere na vědomí

žádost subjektu Jonášův spolek, z. s., IČO 05476186, se sídlem Jaroslava Seiferta 1327/9, 748 01 Hlučín, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Ozdravně – terapeutický pobyt v Beskydech 2020“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

2/99 17. 12. 2020
5. rozhodlo

povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 71/6492 ze dne 7. 10. 2019, příjemci Jonášův spolek, z. s., IČO 05476186, dle předloženého materiálu

2/99 17. 12. 2020
6. rozhodlo

uzavřít se subjektem Jonášův spolek, z. s., IČO 05476186, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01836/2020/SOC, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Ozdravně – terapeutický pobyt v Beskydech 2020“ z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

2/99 17. 12. 2020
7. bere na vědomí

žádost subjektu žádost subjektu Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., IČO 70856478, se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, 170 00 Praha 7, o schválení změny nákladového rozpočtu u projektu „Vzácná onemocnění 2020 – NRZP ČR pro MSK“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

2/99 17. 12. 2020
8. rozhodlo

uzavřít se subjektem Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., IČO 70856478, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01428/2020/SOC, jímž se mění nákladový rozpočet projektu „Vzácná onemocnění 2020 – NRZP ČR pro MSK“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

2/99 17. 12. 2020
9. bere na vědomí

žádost subjektu EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČO 25852345, se sídlem Zacpalova 379, 746 01 Opava, o schválení změny nákladového rozpočtu u projektu „Klíče pro rodinu“, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

2/99 17. 12. 2020
10. rozhodlo

uzavřít se subjektem EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČO 25852345, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01304/2020/SOC, jímž se mění nákladový rozpočet projektu „Klíče pro rodinu“, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

2/99 17. 12. 2020
11. rozhodlo

uzavřít se subjektem Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03242/2020/SOC, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.