Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/996 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4109 ze dne 28.11.2021

10/996 15. 12. 2022
1. rozhodlo

zvýšit o 2.123.301,44 Kč dotaci zapsanému ústavu KORU Hope, z. ú. se sídlem Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava-Martinov, IČO: 09407642 účelově určenou na realizaci aktivit projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, o jejímž poskytnutí rozhodlo svým usnesením č. 4/315 ze dne 17.06.2021 dle předloženého materiálu

10/996 15. 12. 2022
2. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a poskytnutí dotace č. 03067/2021/EP uzavřené dne 12.07.2021 s KORU Hope, z. ú. se sídlem Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava-Martinov, IČO: 09407642 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu za podmínky schválení změn ze strany poskytovatele dotace (MŠMT ČR)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.