Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/998 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4127 ze dne 28. 11. 2022

10/998 15. 12. 2022
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora duše III“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost plus v letech 2023 - 2026 ve výši 32.911.120 Kč dle předloženého materiálu

10/998 15. 12. 2022
2. rozhodlo

změnit v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 9/875 ze dne 15. 9. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Podpora (Ne)formální péče v Moravskoslezském kraji“ z původní výše 25.200.000 Kč na 34.300.000 Kč dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.