Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 10. 11. 2016

Rada kraje

1/1 10. 11. 2016
1. schvaluje

program 1. schůze rady kraje, konané dne 10. 11. 2016

Rada kraje

1/2 10. 11. 2016
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Daniela Havlíka a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana o ověření zápisu ze 113. schůze rady kraje, konané dne 8. 11. 2016

1/2 10. 11. 2016
2. volí

ověřovatele zápisu z 1. schůze rady kraje, konané dne 10. 11. 2016:

-      Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

-      Jan Krkoška

Rada kraje

1/3 10. 11. 2016
1. schvaluje

ve volebním období 2016 – 2020

a.    v měsících listopad – prosinec 2016 termíny konání

aa. schůze RADY KRAJE:

22. listopadu

6. prosince

22. prosince

ab. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE:

22. prosince

b.    pro rok 2017 termíny konání

ba. schůze RADY KRAJE:

10. ledna

24. ledna

7. února

28. února

16. března

28. března

11. dubna

25. dubna

16. května

30. května

15. června

27. června

18. července

8. srpna

29. srpna

14. září

26. září

10. října

24. října

7. listopadu

21. listopadu

5. prosince

14. prosince

bb. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE:

16. března

15. června

14. září

14. prosince

Rada kraje

1/4 10. 11. 2016
1. zřizuje

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve funkčním období 2016-2020 tyto komise rady kraje:

a.    bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém

b.    investiční

c.    legislativní

d.    pro občany se zdravotním postižením

e.    pro strategický rozvoj a změnu image kraje

f.     pro regionální rozvoj a cestovní ruch

g.    pro výzkum, vývoj a inovační podnikání

1/4 10. 11. 2016
2. stanoví

maximální počet členů komisí rady kraje, a to 11 (předseda + 10 členů) u komisí rady kraje

a.    investiční

b.    legislativní

c.    pro občany se zdravotním postižením

d.    pro strategický rozvoj a změnu image kraje

e.    pro regionální rozvoj a cestovní ruch

f.     pro výzkum, vývoj a inovační podnikání

1/4 10. 11. 2016
3. stanoví

maximální počet členů komise rady kraje bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém, a to 15 (předseda + 14 členů)

1/4 10. 11. 2016
4. jmenuje

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy komisí rady kraje:

a.    bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém

předseda:

Petr Zábojník, člen zastupitelstva kraje

členové:

JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje

Miroslav Novák, člen zastupitelstva kraje

Ing. Evžen Tošenovský, člen zastupitelstva kraje

Ing. David Bernfeld

Ing. Jiří Hamrozi

Ing. Tomáš Hrubiš

Dalibor Janošek

Miroslav Martinec

Ing. Josef Němec

Igor Trávníček

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

MUDr. Roman Gřegoř, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

plk. Ing. Jaroslav Hrabec, Krajské vojenské velitelství Ostrava

plk. Mgr. Tomáš Kužel, Policie ČR - Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje

b.    investiční

předseda:

Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje

členové:

Tomáš Hanzel, člen zastupitelstva kraje

Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje

Ing. Petra Ječmionková

Ing. Miroslav Kopečný

Ivana Nevludová

Ing. Marian Otruba

Bc. Martin Sliwka

Ing. Otakar Šimík

Ing. Bc. Martin Šturala

Ing. Jaroslav Šula

c.    legislativní

předseda:

Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje

členové:

JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje

Martin Bugaj

JUDr. Milan Čichoň

Mgr. Radovan Hořínek

Mgr. Richard Koliba

Ivana Nevludová

Lukáš Seibert

Mgr. Jan Siostrzonek

Bc. Jana Šujanová

Mgr. David Šula

d.    pro občany se zdravotním postižením

předseda:

Radomíra Vlčková, členka zastupitelstva kraje

členové:

MUDr. Vojtěch Balcárek, člen zastupitelstva kraje

Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje

Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje

Irena Bláhová

Marcel Brož

Radim Kozlovský

Jana Pagáčová

Maxim Pachomov

Bc. Michal Sněhota

Veronika Žáková

e.    pro strategický rozvoj a změnu image kraje

předseda:

Ing. Martin Zuštík, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

členové:

Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje

Ing. Lenka Fojtíková, členka zastupitelstva kraje

Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje

Mgr. Martina Nováková, Dis., členka zastupitelstva kraje

Jana Pohludková, členka zastupitelstva kraje

Ing. Radim Přeček, člen zastupitelstva kraje

Mgr. Martin Duda

Vavřinec Pečinka

Ing. Pavel Řezníček

Ing. Libor Staněk

f.     pro regionální rozvoj a cestovní ruch

předseda:

Mgr. Radek Kaňa

členové:

Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje

Ing. Miroslav Hajdušík, člen zastupitelstva kraje

Jan Krkoška, člen zastupitelstva kraje

Květa Kubíčková, členka zastupitelstva kraje

Ing. Karel Siuda, člen zastupitelstva kraje

Ing. Ctibor Vajda, člen zastupitelstva kraje

Petr Zábojník, člen zastupitelstva kraje

Ing. Hynek Orság

Ing. Eva Šillerová

Petr Veselka

g.    pro výzkum, vývoj a inovační podnikání

předseda:

Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje

členové:

Ing. Zdeněk Husťák, člen zastupitelstva kraje

RSDr. Karel Kuboš, člen zastupitelstva kraje

RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.

Mgr. Martin Duda

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Stanislav Martinek

Ing. Zbyněk Obdržálek

Ing. Richard Sladký

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Ing. Jan Vavříček

Rada kraje

1/5 10. 11. 2016
1. rozhodla

pokračovat v činnosti Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje

1/5 10. 11. 2016
2. jmenuje

za Moravskoslezský kraj členy Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje

a.    prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, čestného předsedu RHSD MSK

b.    Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana kraje, místopředsedu RHSD MSK

c.    Ing. Jakuba Unucku, MBA, náměstka hejtmana kraje

d.    Jiřího Navrátila, náměstka hejtmana kraje

e.    Radomíru Vlčkovou, členku rady kraje

f.     Ing. Tomáše Kotyzu, ředitele krajského úřadu

1/5 10. 11. 2016
3. jmenuje

za Moravskoslezský kraj náhradní zástupce členy Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje

a.    Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, 1. náměstka hejtmana kraje

b.    MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

c.    Jarmilu Uvírovou, náměstkyni hejtmana kraje

d.    Ing. Víta Slováčka, člena rady kraje

e.    Ing. Jaroslava Kaniu, náměstka hejtmana kraje

f.     Ing. Annu Klimšovou, vedoucí odboru financí

1/5 10. 11. 2016
4. souhlasí

se současným Statutem a Jednacím řádem Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje

Rada kraje

1/6 10. 11. 2016
1. schvaluje

poskytnutí motorových vozidel hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje k užívání pro služební i soukromé účely dle předloženého materiálu a přílohy č. 1

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.