Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 60/4393 ze dne 16. 1. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

60/4393 16. 1. 2023
1. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na dotačním programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022 o 63.700 Kč

60/4393 16. 1. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

63,7 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

63,7 tis. Kč

60/4393 16. 1. 2023
3. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Finanční nástroj Jessica“ o 78.419.728 Kč

60/4393 16. 1. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

78.419.728 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

78.419.728 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.