Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 60/4398 ze dne 16. 1. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

60/4398 16. 1. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

253.418,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

o

62.029,13 tis. Kč

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

o

20.895,06 tis. Kč

na § 4373 -

Domy na půl cesty

o

3.810,02 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

o

99.981,66 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

o

66.702,13 tis. Kč

Celkem

o

253.418,00 tis. Kč

60/4398 16. 1. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2022+“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.