Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 60/4403 ze dne 16. 1. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

60/4403 16. 1. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 150,01 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

8 850,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2212 -

Silnice

o

10 000,01 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 788,59 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

949,81 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2212 -

Silnice

o

4 738,40 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

334,57 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2212 -

Silnice

o

334,57 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 418,31 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

15 163,05 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2212 -

Silnice

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2212 -

Silnice

o

17 561,36 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

12 290,55 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

25 825,87 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2212 -

Silnice

o

38 116,42 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

300,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2212 -

Silnice

o

180,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2212 -

Silnice

o

120,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

300,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2212 -

Silnice

o

180,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2212 -

Silnice

o

120,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

229,82 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2212 -

Silnice

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2212 -

Silnice

o

209,82 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

300,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2212 -

Silnice

o

180,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2212 -

Silnice

o

120,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

300,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2212 -

Silnice

o

70,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2212 -

Silnice

o

230,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

300,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2212 -

Silnice

o

180,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2212 -

Silnice

o

120,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

199,57 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2212 -

Silnice

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2212 -

Silnice

o

179,57 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

223,77 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2212 -

Silnice

o

23,77 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2212 -

Silnice

o

200,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 469,06 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

2 524,05 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

1 945,01 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 794,18 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3314 -

Činnosti knihovnické

o

603,79 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3314 -

Činnosti knihovnické

o

3 190,39 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 294,57 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

1 294,57 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

1 000,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

63,29 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3311 -

Divadelní činnost

o

63,29 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

100,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 631,99 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

1 631,99 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

169,40 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

169,40 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

609,84 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

609,84 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

151,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

151,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 053,47 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

4 278,43 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

225,06 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

8 106,84 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 207,68 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

1 274,67 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

34,30 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

4 448,05 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

37 498,60 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

37 498,60 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
27. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

13 565,49 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

186,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

13 379,49 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

6 964,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

o

6 964,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

200,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
30. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 210,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

o

1 210,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
31. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

o

 200,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
32. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 848,01 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

o

4 848,01 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
33. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

550,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

550,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
34. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 786,03 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

4 786,03 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
35. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 4354 -

Chráněné bydlení

o

200,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
36. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

23 343,99 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

o

603,47 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

22 740,52 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
37. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

632,12 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

632,12 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
38. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 450,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 4350 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

3 450,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
39. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 630,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

3 630,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
40. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 822,13 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 4354 -

Chráněné bydlení

o

2 822,13 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
41. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

94,38 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

94,38 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
42. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 439,15 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

9 848,23 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3127 -

Střední školy

o

3 087,38 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

10 200,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
43. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

86,23 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

86,23 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
44. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

36,30 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

o

36,30 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
45. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

384,10 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

384,10 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
46. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 406,63 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

3 406,63 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
47. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

161,33 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

86,87 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

248,20 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
48. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 365,53 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

1 634,03 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

5 999,56 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
49. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 117,57 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

3 776,04 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

14,13 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

5 879,48 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
50. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

763,20 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

7 142,04 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

43,20 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

7 862,04 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
51. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

300,01 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

16 422,62 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3127 -

Střední školy

o

150,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

16 572,63 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
52. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 420,86 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

10 501,23 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

1,70 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

12 920,39 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
53. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

57 791,73 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

57 089,19 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

702,54 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
54. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

609,46 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

5 485,19 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

650,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

5 444,65 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
55. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

396,77 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

396,77 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
56. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

147,07 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

981,60 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

30,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

1 098,67 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
57. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

128,13 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3121 -

Gymnázia

o

128,13 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
58. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

67,26 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3121 -

Gymnázia

o

67,26 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
59. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

170,43 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3121 -

Gymnázia

o

170,43 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
60. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 049,14 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

3 049,14 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
61. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

5 781,16 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3141 -

Školní stravování

o

5 781,16 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
62. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

229,76 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

229,76 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
63. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 375,97 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

2 085,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

2 290,97 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
64. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 543,83 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

1 543,83 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
65. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

959,76 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

959,76 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
66. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 231,01 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

3 231,01 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
67. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 670,02 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

o

1 670,02 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
68. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 957,74 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3121-

Gymnázia

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3121-

Gymnázia

o

1 757,74 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
69. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

10,62 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

15 471,24 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3635 -

Územní plánování

o

2 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3635 -

Územní plánování

o

13 481,86 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
70. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

601,58 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

601,58 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
71. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

484,49 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

3 160,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

3 644,49 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
72. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 850,58 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

2 012,69 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

10,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

3 853,27 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
73. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

921,09 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

921,09 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
74. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

770,93 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

770,93 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
75. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

5 504,58 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

5 504,58 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
76. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 658,51 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

 432,63 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

4 225,88 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
77. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

11,95 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

o

11,95 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
78. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 278,51 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

5 244,50 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

o

245,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

o

6 278,01 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
79. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

114,84 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

2 791,44 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

o

2 906,28 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
80. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 302,37 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3719 -

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

o

2 302,37 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3719 -

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

o

1 000,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
81. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

25 339,92 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

o

25 339,92 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
82. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 262,93 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3719 -

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

o

2 262,93 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
83. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

157 602,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

o

1 740,49 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

o

155 861,51 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
84. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

87 225,38 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

o

6 933,03 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

o

80 292,35 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
85. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 421,35 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 5521-

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

o

2 421,35 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
86. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 040,30 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

821,20 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

219,10 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
87. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

6 326,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

6 326,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
88. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

857,90 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

857,90 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
89. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 453,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

3 453,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
90. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 866,03 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

3 866,03 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
91. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

213,80 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

o

213,80 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
92. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

100,50 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

o

100,50 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
93. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

69,98 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

69,98 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
94. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 433,45 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

3 433,45 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
95. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

67,39 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

71 222,10 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

398,65 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

70 890,84 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
96. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

976,95 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

11 386,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

12 362,95 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
97. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

175,11 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

5 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

5 175,11 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
98. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

5 337,54 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

5 337,54 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
99. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

9 113,18 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

9 113,18 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
100. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

574,90 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3121 -

Gymnázia

o

574,90 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
101. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

115,22 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

115,22 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
102. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

13 458,75 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3133 -

Dětské domovy

o

13 458,75 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
103. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

12 093,72 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3121 -

Gymnázia

o

12 093,72 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
104. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 417,41 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

1 417,41 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
105. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

702,23 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3133 -

Dětské domovy

o

702,23 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
106. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 233,78 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

4 233,78 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
107. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 348,62 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3141 -

Školní stravování

o

1 348,62 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
108. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 149,91 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

o

873,83 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

o

2 276,08 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
109. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

844,79 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3133 -

Dětské domovy

o

844,79 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
110. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

 139,85 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

 139,85 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
111. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

 963,30 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3121 -

Gymnázia

o

963,30 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
112. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

2 000,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
113. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

89 784,83 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

12 135,02 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3127 -

Střední školy

o

1 861,42 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

100 058,43 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
114. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

957,14 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

957,14 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
115. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 700,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

1 700,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
116. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

8 426,88 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3127 -

Střední školy

o

8 426,88 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
117. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

7 189,80 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

o

7 189,80 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
118. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

120,81 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

120,81 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
119. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

30,95 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3121 -

Gymnázia

o

30,95 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
120. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3121 -

Gymnázia

o

1 000,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
121. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

5 463,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

5 463,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
122. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

29,31 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

6 500,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3121 -

Gymnázia

o

6 529,31 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
123. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

268,05 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3121 -

Gymnázia

o

268,05 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
124. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

18 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3121-

Gymnázia

o

18 000,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
125. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

115,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

115,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
126. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 031,25 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3526 -

Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

o

1 031,25 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
127. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

12 335,77 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3526 -

Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

o

12 335,77 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
128. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 –

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

2 926,09 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

2 926,09 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
129. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

2 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

2 000,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
130. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

14 708,76 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

14 708,76 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
131. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

8 673,96 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

22 900,85 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

31 074,81 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
132. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 748,21 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

4 748,21 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
133. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

8 692,75 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

8 692,75 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
134. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 084,86 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

2 084,86 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
135. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

7 387,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

7 387,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
136. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

19 345,55 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

19 345,55 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
137. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 242,83 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

2 242,83 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
138. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

25 422,60 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

25 422,60 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
139. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

7 865,20 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

7 865,20 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
140. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

6 782,89 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

6 782,89 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
141. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

6 752,85 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

6 752,85 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
142. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

703,83 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

703,83 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
143. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

9 870,49 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

8 490,00 tis. Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

1 380,49 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
144. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 772,85 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

2 772,85 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
145. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 757,34 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

1 757,34 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
146. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

23 169,27 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

23 169,27 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
147. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 215,66 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

1 215,66 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
148. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 509,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2369 -

Ostatní správa ve vodním hospodářství

o

3 509,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
149. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

299,80 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

299,80 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
150. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

202,80 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

202,80 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
151. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 084,61 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

9,24 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

4 075,37 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
152. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

900,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

900,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
153. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

100,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
154. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

40,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

60,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
155. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

60,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

60,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
156. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 119,65 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2212 -

Silnice

o

1 119,65 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
157. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

357,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2293 -

Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

o

357,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
158. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

312,10 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2251 -

Letiště

o

312,10 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
159. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

30,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

30,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
160. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

45,90 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

45,90 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
161. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

40,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

40,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
162. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 045,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

2 837,00 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

208,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
163. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 109,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

o

3 109,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
164. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 987,40 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

4 987,40 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
165. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

5 495,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

5 495,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
166. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

80,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

80,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
167. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

88,10 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

88,10 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
168. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 239,10 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

1 239,10 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
169. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

154,62 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

154,62 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
170. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

o

3 000,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
171. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4,80 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 5213 -

Krizová opatření

o

4,80 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
172. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

8 719,20 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

o

8 719,20 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
173. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

45 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

o

45 000,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
174. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

5 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

o

1 110,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

o

3 890,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
175. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

43,10 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 5213 -

Krizová opatření

o

43,10 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
176. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

240,70 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 6221 -

Humanitární zahraniční pomoc přímá

o

240,70 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
177. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

84,10 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 6221 -

Humanitární zahraniční pomoc přímá

o

84,10 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
178. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 734,30 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6221 -

Humanitární zahraniční pomoc přímá

o

1 734,30 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
179. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

278,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6221 -

Humanitární zahraniční pomoc přímá

o

278,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
180. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

5 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 6221 -

Humanitární zahraniční pomoc přímá

o

5 000,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
181. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

50,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

50,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
182. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

24,20 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

24,20 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
183. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

50,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

50,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
184. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

104,70 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3329 -

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

o

104,70 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
185. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

700,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

700,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
186. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

29 274,40 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

29 274,40 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
187. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

500,10 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

500,10 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
188. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 364,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

2 364,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
189. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

750,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

750,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
190. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

1 000,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
191. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

292,80 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

292,80 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
192. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

902,20 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

902,20 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
193. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

200,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
194. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

250,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archivalií

o

250,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
195. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archivalií

o

500,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
196. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

136,20 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 2141 -

Vnitřní obchod

o

136,20 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
197. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 299,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 2141 -

Vnitřní obchod

o

1 299,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
198. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

67,50 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3349 -

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

o

67,50 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
199. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

510,60 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3349 -

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

o

510,60 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
200. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

412,90 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3341 -

Rozhlas a televize

o

412,90 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
201. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

217,80 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3341 -

Rozhlas a televize

o

217,80 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
202. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

246,40 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3341 -

Rozhlas a televize

o

246,40 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
203. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

210,54 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3341 -

Rozhlas a televize

o

210,54 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
204. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

222,64 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3341 -

Rozhlas a televize

o

222,64 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
205. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

67,80 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3341 -

Rozhlas a televize

o

67,80 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
206. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

257,50 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3341 -

Rozhlas a televize

o

257,50 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
207. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

145,20 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3341 -

Rozhlas a televize

o

145,20 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
208. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

37,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3341 -

Rozhlas a televize

o

37,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
209. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

320,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

320,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
210. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 050,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

4 050,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
211. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 149,50 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

3 149,50 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
212. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 199,44 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

1 199,44 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
213. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 299,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 2141 -

Vnitřní obchod

o

2 299,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
214. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

892,98 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

892,98 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
215. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

484,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

o

484,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
216. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

0,002 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

6 575,607 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

4 851,167 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

1 724,442 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
217. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

903,64 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

903,64 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
218. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 834,87 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

1 834,87 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
219. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

143,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

143,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
220. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

17,07 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

17,07 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
221. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 204,98 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

1 204,98 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
222. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

8 500,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

8 500,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
223. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

659,70 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

659,70 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
224. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

32 879,03 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

32 879,03 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
225. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

8 273,47 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

8 273,47 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
226. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

30,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

30,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
227. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

16 288,63 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

16 288,63 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
228. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

1 567,25 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

1 567,25 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
229. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

210,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

210,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
230. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

40,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

40,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
231. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3742 -

Chráněné části přírody

o

1 000,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
232. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

8 842,30 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

o

8 842,30 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
233. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

396,10 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

o

396,10 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
234. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

55,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

o

55,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
235. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 516,90 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3729 -

Ostatní nakládání s odpady

o

1 516,90 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
236. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 1070 -

Rybářství a myslivost

o

500,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
237. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

363,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3744 -

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

o

363,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
238. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

270,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

o

270,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
239. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

147,70 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3719 -

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

o

147,70 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
240. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

10 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2399 -

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

o

10 000,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
241. schvaluje

 rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

31 187,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na §  2399 -

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

o

31 187,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
242. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 690,90 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2321 -

Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

o

1 140,15 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2321 -

Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

o

550,75 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
243. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

218,20 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

o

218,20 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
244. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

137 179,46 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

o

137 179,46 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
245. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

989,933 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

o

989,933 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
246. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

114,95 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

114,95 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
247. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 200,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

1 200,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
248. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

200,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
249. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

870,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

870,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
250. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování           

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

4 000,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
251. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 400,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

4 400,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
252. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

60,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

60,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
253. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

200,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
254. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

3 000,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
255. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

1 000,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
256. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 073,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

1 073,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
257. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2.250,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

o

2 250,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
258. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

150,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

150,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
259. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

50,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

50,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
260. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

o

2 000,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
261. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 4342 -

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

o

100,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
262. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

500,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
263. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

664,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

664,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
264. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

120,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

120,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
265. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

549,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

71,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

478,00 tis. Kč

60/4403 16. 1. 2023
266. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

60/4403 16. 1. 2023
267. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2023 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

60/4403 16. 1. 2023
268. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2023 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

60/4403 16. 1. 2023
269. schvaluje

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2022 o 11.066,53 tis. Kč z 408.485 tis. Kč na 419.551,53 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.