Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 60/4408 ze dne 16. 1. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/4327 ze dne 12.12.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

60/4408 16. 1. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.100 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky stanovené na dny 13. a 14. ledna 2023

60/4408 16. 1. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

1.100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6118 -

Volba prezidenta republiky

o

1.100 tis. Kč

60/4408 16. 1. 2023
3. rozhodla

navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na akci „Pomoc Ukrajině“ o částku 100.000 tis. Kč

60/4408 16. 1. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na náklady související s poskytováním humanitární pomoci ukrajinským občanům v rámci akce „Pomoc Ukrajině v odvětví krizového řízení - příspěvkové organizace kraje“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

60/4408 16. 1. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4111

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

100.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6221 -

Humanitární zahraniční pomoc přímá

o

100.000 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.