Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 60/4422 ze dne 16. 1. 2023

Rada kraje

60/4422 16. 1. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí 2023 ve výši 349.553.250 Kč dle předloženého materiálu

60/4422 16. 1. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí 2023 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení za podmínky přijetí státní dotace a do její výše

60/4422 16. 1. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 - 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

349.553.250 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3111 -

Mateřské školy

o

22.443.313 Kč

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

o

1.510.145 Kč

na § 3113 -

Základní školy

o

31.810.506 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

23.471.133 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

o

3.618.882 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

25.203.368 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

84.654.023 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

o

 

13.946.828 Kč

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování

a školní hospodářství

o

953.000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

80.295.869 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

o

5.237.431 Kč

na § 3143 -

Školní družiny a kluby

o

8.260.669 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

o

873.478 Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

o

537.429 Kč

na § 3150 -

Vyšší odborné školy

o

30.130.153 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

16.288.887 Kč

na § 3233 -

Střediska volného času

o

318.136 Kč

Celkem

349.553.250 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.