Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 60/4425 ze dne 16. 1. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

60/4425 16. 1. 2023
1. rozhodla

předat organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČO 69610126, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 215.150,10 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

60/4425 16. 1. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

102.878 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6402 -

Finanční vypořádání

o

102.878 Kč

60/4425 16. 1. 2023
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČO 64628205, o částku 240.800 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Odstranění vlhkosti zdiva" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

60/4425 16. 1. 2023
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 26/1768 ze dne 29. 9. 2021 u úspory v rámci akce „Odstranění vlhkosti zdiva“ ve výši 240.800 Kč

60/4425 16. 1. 2023
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2023 organizaci Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, o částku 240.800 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Vybavení rekonstruovaných objektů Polského gymnázia" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023

60/4425 16. 1. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

240.800 Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5 

na § 3121 -

Gymnázia

o

240.800 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.