Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 61/4449 ze dne 6. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

61/4449 6. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 2 – 4 předloženého materiálu

61/4449 6. 2. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 5 – 7 předloženého materiálu

61/4449 6. 2. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

86 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3312 -

Hudební činnost

o

86 tis. Kč

61/4449 6. 2. 2023
4. rozhodla

a) snížit akci rozpočtu v odvětví kultury „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ o částku 100.500 Kč

b) navýšit akci rozpočtu v odvětví kultury „Reprodukce movitého nehmotného majetku kraje v odvětví kultury“ o částku 100.500 Kč

61/4449 6. 2. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

       100,5 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

       100,5 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.