Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 61/4462 ze dne 6. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 29/1948 ze dne 15. 11. 2021

č. 6/358 ze dne 11. 1. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č.10/948 ze dne 15.12. 2022

61/4462 6. 2. 2023
1. ukládá

„odvod do rozpočtu kraje“ z fondu investic na rok 2023 organizaci Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 3.522.068 Kč, dle předloženého materiálu, a to formou závazného ukazatele

61/4462 6. 2. 2023
2. rozhodla

zvýšit akci rozpočtu kraje „Pořízení zdravotnických přístrojů a zdravotnické techniky“ ve výši 322,06 tis. Kč

61/4462 6. 2. 2023
3. bere na vědomí

žádost Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o poskytnutí finančních prostředků na pořízení přístroje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/4462 6. 2. 2023
4. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 3.200 tis. Kč na pořízení ultrazvukového přístroje včetně příslušenství, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

61/4462 6. 2. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 2122 -

Příjem z odvodů příspěvkových organizací

o

3.522,06 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

3.522,06 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.