Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 61/4467 ze dne 6. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/307 ze dne 17.6.2021

č. 8/771 ze dne 16.6.2022

č. 9/875 ze dne 15.9.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2023

61/4467 6. 2. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus ve výši 7.891.200 Kč na financování projektu „Podpora návazných aktivit sociálních služeb v MSK“, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0000976 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.2/006/0000976, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

61/4467 6. 2. 2023
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus ve výši 13.859.404,41 Kč na financování projektu „Žít normálně II“, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0000935 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.2/006/0000935, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

61/4467 6. 2. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

 2.367,36 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

2.367,36 tis. Kč

61/4467 6. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

 4.157,83 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

4.157,83 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.