Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 61/4468 ze dne 6. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

61/4468 6. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace Regionu Bílé Karpaty, IČO 70849153, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/4468 6. 2. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Regionu Bílé Karpaty, IČO 70849153, na spolufinancování uznatelných nákladů spojených s realizací projektu s názvem Individuální dotace na pokrytí personálních výdajů RBK ve výši 88.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

61/4468 6. 2. 2023
3. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na akci „Podpora rozvojových aktivit oblasti regionálního rozvoje“ o 88.000 Kč

61/4468 6. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a  dobrovolnými svazky obcí

o

88.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

88.000 Kč

61/4468 6. 2. 2023
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, IČO 72567091, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

61/4468 6. 2. 2023
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, IČO 72567091, na spolufinancování uznatelných nákladů spojených s realizací projektu s názvem Večer venkova na konferenci Venkov 2023 ve výši 200.000 Kč, maximálně však ve výši 85,47 % uznatelných nákladů projektu, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

61/4468 6. 2. 2023
7. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na akci „Podpora rozvojových aktivit oblasti regionálního rozvoje“ o 200.000 Kč

61/4468 6. 2. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a  dobrovolnými svazky obcí

o

200.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

200.000 Kč

61/4468 6. 2. 2023
9. bere na vědomí

žádost fyzické osoby podnikající Libuše Prawdové, IČO 64074803, o poskytnutí dotace ve výši 126.980 Kč na financování projektu „Obchůdek 2022+“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

61/4468 6. 2. 2023
10. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje fyzické osobě podnikající Libuši Prawdové, IČO 64074803, na financování nákladů spojených s realizací projektu s názvem „Obchůdek 2022+“ ve výši 126.980 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.