Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 61/4471 ze dne 6. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

61/4471 6. 2. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde o nezařazené

o

57,50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3311 -

Divadelní činnost

o

57,50 tis. Kč

61/4471 6. 2. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde o nezařazené

o

2.500,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

2.500,00 tis. Kč

61/4471 6. 2. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

36,18 tis. Kč

a

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  

o

36,18 tis. Kč

61/4471 6. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4231 -

Investiční přijaté transfery od jiných států

o

1.151,01 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2212 -

Silnice  

o

1.151,01 tis. Kč

61/4471 6. 2. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

 

pol.  2229 - 

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

18,66 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3141 -

Školní stravování

o

18,66 tis. Kč

61/4471 6. 2. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

 

pol.  2229 - 

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

46,28 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

46,28 tis. Kč

61/4471 6. 2. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

27,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

27,60 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.