Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 61/4472 ze dne 6. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/4403 ze dne 16.1.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

61/4472 6. 2. 2023
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele “příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, o částku 228.798,11 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce multifunkční místnosti" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

61/4472 6. 2. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, o částku 228.798,11 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce multifunkční místnosti" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

61/4472 6. 2. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5                    

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a  školní hospodářství

o

 

228,79 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a  školní hospodářství

o

 

228,79 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.