Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 61/4474 ze dne 6. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

61/4474 6. 2. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 024,52 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

o

1 024,52 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2212 -

Silnice

o

3 000,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

25,41 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

25,41 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

764,59 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

o

764,59 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

992 364 Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2115 -

Úspora energie a obnovitelné zdroje

o

992 364 Kč

61/4474 6. 2. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

300,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

300,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

400,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

400,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

o

2 500,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

o

200,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

200,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

62,92 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

62,92 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

190,56 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

190,56 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

200,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 328,94 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

11 961,29 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

36,30 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

13 253,93 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 700,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3749 -

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

o

2 700,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

484,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

484,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

300,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2212 -

Silnice

o

300,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

421,86 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

885,92 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2251 -

Letiště

o

1 307,78 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

8 273,60 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2251 -

Letiště

o

8 273,60 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

5 600,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2212 -

Silnice

o

5 600,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

28 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2212 -

Silnice

o

28 000,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

11 500,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2212 -

Silnice

o

11 500,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 800,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2212 -

Silnice

o

4 800,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

9 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2212 -

Silnice

o

9 000,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 500,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2212 -

Silnice

o

2 500,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

13 500,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2212 -

Silnice

o

13 500,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
27. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 720,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2212 -

Silnice

o

2 720,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 022,98 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

4 022,98 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

752,69 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

752,69 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
30. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 435,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

435,00 tis. Kč

na § 2115 -

Úspora energie a obnovitelné zdroje

o

2 000,00 tis. Kč

Celkem

o

2 435,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
31. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

7 948,40 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

6 856,30 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

1 092,10 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
32. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

456,67 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

o

456,67 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
33. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 980,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

2 880,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
34. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

155,80 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

155,80 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
35. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

163,50 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

163,50 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
36. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 238,20 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

3 238,20 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
37. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 827,70 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

1 827,70 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
38. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

754,70 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

754,70 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
39. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

9 622,60 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

9 622,60 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
40. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

1 000,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
41. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

242,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

242,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
42. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 050,06 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3311 -

Divadelní činnost

o

1 050,06 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
43. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 432,56 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

1 432,56 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
44. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

464,96 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

10,46 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

475,42 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
45. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

150,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

150,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
46. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

1 000,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
47. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

10 088,95 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

o

10 088,95 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
48. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

o

4 000,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
49. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

o

4 000,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
50. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 500,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

1 500,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
51. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

441,02 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

o

441,02 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
52. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

856,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

o

856,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
53. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 682,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

o

1 540,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

o

142,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
54. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

2 850,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

2 850,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
55. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

960,95 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

960,95 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
56. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

500,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
57. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 100,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

2 100,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
58. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

500,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
59. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 4324 -

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

o

3 000,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
60. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

15 700,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

15 700,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
61. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 460,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na §  4354 -

Chráněné bydlení

o

900,00 tis. Kč

na §  4350 -

Domovy pro seniory

o

560,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
62. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 300,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

3 300,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
63. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

118,82 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3121 -

Gymnázia

o

118,82 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
64. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

14 086,43 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3121 -

Gymnázia

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3121 -

Gymnázia

o

13 986,43 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
65. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

125,82 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálový výdaje – třída 6          

na § 3121 -

Gymnázia

o

125,82 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
66. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 423,50 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3133 -

Dětské domovy

o

1 423,50 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
67. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 500,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3121 -

Gymnázia

o

2 500,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
68. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

24,65 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

24,65 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
69. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

790,22 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

115,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

675,22 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
70. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

200,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
71. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

60,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3114

 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

940,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
72. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

781,69 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

781,69 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
73. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

41,10 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

41,10 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
74. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 271,61 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

2 271,61 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
75. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 752,33 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3121 -

Gymnázia

o

1 752,33 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
76. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

702,51 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

702,51 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
77. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

962,07 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3121 -

Gymnázia

o

962,07 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
78. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

61,20 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

61,20 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
79. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3121 -

Gymnázia

o

500,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
80. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

351,12 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

351,12 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
81. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

800,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

800,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
82. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

767,33 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

767,33 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
83. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 300,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3127 -

Střední školy

o

4 300,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
84. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

217,80 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

1 901,58 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3147 -

Domovy mládeže

o

2 119,38 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
85. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

2 173,49 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

2 173,49 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
86. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

193,56 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

11 510,41 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

1 100 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

10 603,97 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
87. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

234,48 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

20 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3121 -

Gymnázia

o

1 130,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3121 -

Gymnázia

o

19 104,48 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
88. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 063,97 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3121 -

Gymnázia

o

3 063,97 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
89. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

703,04 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3127 -

Střední školy

o

703,04 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
90. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

258,82 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

258,82 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
91. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

387,72 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3121 -

Gymnázia

o

387,72 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
92. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 989,02 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

1 989,02 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
93. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

73,73 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

73,73 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
94. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

138,66 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

138,66 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
95. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

272,60 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

272,60 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
96. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 795,31 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3127 -

Střední školy

o

4 795,31 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
97. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 841,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

4 841,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
98. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 025,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

1 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

1 025,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
99. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 969,75 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

3 969,75 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
100. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

439,07 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

439,07 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
101. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 044,16 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

1 044,16 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
102. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

800,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

800,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
103. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

990,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

990,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
104. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 3127 -

Střední školy

o

1 000,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
105. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

6 298,39 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522-

Ostatní nemocnice

o

6 298,39 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
106. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

35 299,04 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5         

na § 3522-

Ostatní nemocnice

o

5 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522-

Ostatní nemocnice

o

30 299,04 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
107. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

39 974,48 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522-

Ostatní nemocnice

o

39 974,48 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
108. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 325,76 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522-

Ostatní nemocnice

o

3 325,76 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
109. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

9 485,75 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522-

Ostatní nemocnice

o

9 485,75 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
110. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522-

Ostatní nemocnice

o

1 000,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
111. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

309,38 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522-

Ostatní nemocnice

o

309,38 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
112. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

7 640,28 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522-

Ostatní nemocnice

o

7 640,28 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
113. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

8 320,92 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522-

Ostatní nemocnice

o

8 320,92 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
114. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3 248,10 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

3 248,10 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
115. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

980,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

980,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
116. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 178,07 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

2 178,07 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
117. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4 300,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2294 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní

o

4 300,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
118. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

82 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

o

82 000,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
119. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

5 856,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2219 -

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

o

5 856,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
120. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 404,10 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková

o

62,60 tis. Kč

na § 2294 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní

o

839,74 tis. Kč

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

o

1 501,76 tis. Kč

Celkem

o

2 404,10 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
121. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

2 000,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
122. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

232,30 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

232,30 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
123. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 726,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

1 726,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
124. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 900,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6399 -

Ostatní finanční operace

o

2 900,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
125. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

349,30 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

349,30 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
126. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 868,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

1 068,00 tis. Kč

na § 2115 -

Úspora energie a obnovitelné zdroje

o

800,00 tis. Kč

Celkem

o

1 868,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
127. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

11,50 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

11,50 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
128. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

37,70 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

37,70 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
129. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 373,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

1 373,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
130. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

392,20 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

392,20 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
131. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 414,80 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

1 414,80 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
132. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

108,90 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

108,90 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
133. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

100,50 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

100,50 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
134. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

100,50 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

100,50 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
135. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

187,40 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

187,40 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
136. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 035,40 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

1 035,40 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
137. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 462,30 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

1 462,30 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
138. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 004,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

1 004,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
139. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

996,10 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

996,10 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
140. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 998,30 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

1 998,30 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
141. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

713,90 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

713,90 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
142. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

232,90 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

232,90 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
143. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 420,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

1 420,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
144. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

5 238,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

o

5 238,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
145. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 087,30 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

o

2 087,30 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
146. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

665,90 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

o

665,90 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
147. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 475,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

o

2 475,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
148. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

6 250,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

o

6 250,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
149. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

9 000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

o

9 000,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
150. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 300,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 5279 -

Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

o

1 300,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
151. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

333,72 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

291,38 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

42,34 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
152. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

5 420,20 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

5 420,20 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
153. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

302,90 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

302,90 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
154. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

692,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

o

692,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
155. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

51,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

51,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
156. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 600,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

1 000,00 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

1 600,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
157. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

569,20 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3635 -

Územní plánování

o

569,20 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
158. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

199,70 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3635 -

Územní plánování

o

199,70 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
159. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

121,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3635 -

Územní plánování

o

121,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
160. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

713,40 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3635 -

Územní plánování

o

713,40 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
161. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

485,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

485,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
162. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

392,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

392,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
163. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

327,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

327,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
164. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

2 103,30 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

2 103,30 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
165. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

348,35 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3742 -

Chráněné části přírody

o

348,35 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
166. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

100,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
167. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3127 -

Střední školy

o

500,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
168. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

5 800,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

5 800,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
169. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

800,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

800,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
170. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

8 063,00 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

8 063,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
171. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

549,85 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

41,40 tis. Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

508,45 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
172. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1 525,77 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

1 525,77 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
173. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

275,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

o

169,00 tis. Kč

na § 4356 -

Denní stacionáře a centra denních služeb

o

106,00 tis. Kč

61/4474 6. 2. 2023
174. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

61/4474 6. 2. 2023
175. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2023 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

61/4474 6. 2. 2023
176. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2023 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.